Hiskipuiden ohjesivut

From wikitammi

Yleistä

Hiskipuut ovat seurakuntakohtaisia ja niiden alkuperäinen sisältö on ladattu Hiski-tietokannasta. Hiskipuihin on yhdistetty kaikki Hiskissä seurakunnasta löytyvät sarjat (kastetut, vihityt, haudatut, muuttaneet). Osassa seurakuntia jokin sarja voi puuttua Hiskistä.

 • Sisältö ladataan Isotammi-tiimissä Hiskistä muokattavaksi Gramps-kantana. Muokkauksen jälkeen tiimi lataa Hiskipuun Isotammi-palveluun sen Aloitussivulta Yhteiset aineistot/Hiskipuut-ryhmään.

Hiskissä tiedot ovat alkuperäislähteiden kopioita, joten niissä on suurta kirjavuutta kirjoitusasuissa ja merkinnöistä. Sukusuhteita voi suoraan päätellä kastettujen vanhemmista ja vihkipareista. mutta suhdetietoja on runsaasti myös kommenteissa ja ammattitiedoissa. Henkilö esiintyy alkuperäisessä aineistossa yhtä monta kertaa kuin hänet on kastettu, vihitty, haudattu ja hän on ollut kastetun lapsen vanhempana.

Hiskipuita on jalostettava Grampsissa niin, että

 • henkilö esiintyy vain kerran
 • perhekokonaisuudet on koottu vihkitietoineen ja lapsineen
 • kommenteissa ja paikoissa olevat tiedot on hyödynnetty ja rekisteröity sukusuhteiksi ja henkilöiden tietoina.

Jalostustyötä varten Grampsiin on Isotammen tiimin toimesta kehitetty useita työkaluja (laajennuksia).

Isotammen Gramps-työkaluja

Hiskipuita voi hyödyntää mm. seurakuntatasoisen sukututkimuksen tekemisessä ja perinteisessä sukututkimuksessa tehokkaana työkaluna Hiskistä löytyvien tietojen koostettuun tarkasteluun henkilöstä ja perheistä. Hiskipuut tarjoavat myös muille kuin sukututkijoille laadukasta lähtödataa tilastonanalyysien yms. tekemiseen (mm. kuolinsyyt, nimikäytännöt, muuttoliikkeet).

Seuraavaksi esitellään jalostamisen työvaiheet siinä järjestyksessä kuin ne on tarkoituksenmukaista toteuttaa.

Esimerkkeinä on käytetty Käkisalmen ja Viipurin Hiskipuita. Nekin julkaistaan tulevaisuudessa Isotammen erillisaineistoina. Niiden erityispiirre on, että lähdeviittauksia on sekä HisKiin että alkuperäislähteisiin.

Valmistuneita ja keskeneräisiä Hiskipuita

7.12.2023 kokonaismäärä henkilöitä 758 000
Srk Tilanne Henkilöitä Synkattu rk: Huomatus
Akaan srk 74000
Bromarvin srk valmis 14000 kaikki
Haminan srk valmis 14000 Sandby (Saviniemi) kaupunginosa
Hartolan srk kesken 65000
Kaavin srk kesken
Kuolemanjärven srk kesken 74000 siivous aloittamatta
Käkisalmen ksrk+msrk+osrk seurakunnat valmis 40000 ok
Pietarin Marian srk valmis 126000 Autuaansaaren, Tönttölän, Lahdenkylät

Volkovasta 4000

Paltamon srk valmis 59000
Perttelin srk kesken 33000 siivous aloittamatta
Taivasalon srk kesken 34000 siivous aloittamatta
Tampereen tsrk valmis
Tuuloksen srk valmis 11000
Vetelin srk kesken 82000
Viipurin saks+ruots+tuomiok seurakunnat valmis 77000
Viljakkalan srk kesken 7000 siivous aloittamatta
Volkovo valmis 82000 poimittu "suomalaiset"

Henkilönimien muokkaus

Kappaleiden otsikot toimivat linkkeinä ao. työkalun ohjeisiin.

Nimien muokkaustyökalu

 • Henkilöiden ja perheiden sulautuksen edellytys on, että henkilönimet on yhdenmukaistettu (haittapuolena on tietenkin, että menetetään alkuperäislähteessä olleita yksilöllisiä piirteitä)
  Grampsin Isotammi>Name editor-työkalun käyttöliittymä
 • muokkaus kohdistuu nimen kaikkiin osiin (etunimi, sukunimi, patronyymi)
 • Nimien muokkaustyökalu -työkalu löytyy Grampsin Työkalut>Isotammi tools ryhmästä
 • työkalun kaveri on seuraaksi esiteltävä Name Merge Tool, jolla vähennetään edelleen nimen osien kirjavuutta

Name Merge Tool

 • Nimimuotojen sulautus tehostaa merkittävästi perheiden ja henkilöiden sulauttamista
 • Työkalulla vakioidaan nimenosa kerrallaan ja sukupuoli huomioiden
 • Nimenosia ovat etunimi (voi koostua useasta etunimestä), sukunimen etuliite (esim. "von"), sukunimi ja patro/matronyymi.
 • Viimeisin nimenosa, suomalaiselle sukututkimukselle tärkeä tieto, puuttuu gedcom-standardista. Tieto on siksi tallennettu sukunimen Jälkiliite-kenttään, jolla ei juuri ole muuten käyttöä suomalaisessa tutkimuksessa.

Paikkatyökalu

 • Hiskin paikka-aineisto on hajanaista. Se pitää muokata, vakioida ja koota hierarkisti, jotta paikkoja voidaan käyttää selauksissa.
 • Grampsiin on tehty laajennus "Paikkatyökalu", jolla em. tehtävät sujuvat tehokkaasti. Laajennus on ladattavissa Grampsiin yleisen laajennusten hallinnan kautta. Ks. Ohjeet>Laajennusten hallinta>Paikkatyökalu.
  Paikkatyökalun käyttöliittymä

Muut tehtävät

Sukupuolen asettaminen

 • Sulautukseen vaikuttaa henkilön sukupuoli
 • Aineistossa voi olla väärän sukupuolen saaneita tai sukupuoleltaan tuntemattomia henkilöitä
 • sukupuolia voi muokata massana Isotammi-työkaluissa olevalla Set Genders Tool -työkalulla ja myös Grampsin Sivupalkkiin asentuvalla Set Gender -työkalulla.

Lapsena kuolleet

 • Lapsikuolleisuus on ollut suurta ja haudattujen luetteloon ei useinkaan merkitty lapselle syntymä- tai vanhempien tietoja.
 • Kuolleiden lapsien yhdistäminen syntyneiseen lapsiin on siksi työlästä mutta tarpeen "irto" henkilöiden määrän vähentämiseksi
 • Grampsin laajennuksissa on Hiski-työkalun Yhdistä lapsena kuolleet protoversio, jolla yhdistämistä voi kokeilla ohjelmallisesti.

Perheiden automaattinen kokoaminen

 • Isotammi tools-ryhmässä löytyvä Family Auto Merge Tool -työkalu kokoaa todennäköisesti samaan perheeseen kuuluvat vanhemmat ja lapset yhdeksi perheeksi
 • Työkalun sisäiset päättelysäännöt ovat monimutkaisia ja tuloksiin jää jääväämättä erheitä, joita käyttäjän on korjattava manuaalisesti jälkikäteen
 • On hyvä muistaa myös Grampsin vakiovalintoihin kuuluvat manuaaliset Sulauta valitut henkilöt ja Sulauta valitut perheet.
  • Valinnoissa sulautetaan aina kaksi kohdetta kerrallaan. Usemman kohteen sulautuksessa on käytettävänä Grampsin vakiolaajennuksiin kuuluva Multimerge Gramplet .
 • Jos lapsi on livahtanut väärään perheeseen, avuksi tulee raahaus. Avataan väärä perhe ja vastaanottava perhe Muokkaus-tilaan, raahataan lapsi väärästä perheestä vastaanottavaan perheeseen ja deletoidaan lapsi väärästä perheestä. Raahauksen voi tehdä myös Grampsin oman Leikepöydän kautta.

Muuttotietojen perheet ja tiedot

Sisään- ja poismuuttaneissa on myös sukulaisuustietoja. Kirjaamiskäytäntö vaihtelee seurakunnittain ja perhekokonaisuus voi olla hajaantunut peräkkäisiin hiskitapahtumiin. Näistä syistä muuttaneiden perhekokonaisuuksia ei ole koottu automaattisesti. Samaan muuttotapahtumaan kuuluvat perheenjäsenet löytyvät kuitenkin ao. Tapahtuman osalliset-linkin kautta. Jos tuntuu siltä, että kokonaisuus on jakautunut useaan hiskitapahtumaan, hiskitapahtuman saa auki henkilön ao. muuttotapahtuman lähdeviitteestä. Hiskin käyttöliittymässä on helppo selata peräkkäisiä hiskitapahtumia ja varmistaa kokonaisuus.

Tagien hyödyntäminen

Hiskipuihin on henkilöihin lisätty tagina rooli, joka henkilöllä on ollut kantaan lisättäessä. Father ja Mother kertoo, että henkilö on kastetapahtumassa vanhempana ja Child kastettuna lapsena. Husband ja Wife kertoo, että henkilö on vihkiparin puolisko. Deceased kertoo henkilön olleen haudattu vainaja.

Hiskissä on erityispiirre, että haudatuissa henkilöissä Omainen-tagilla merkityn henkilön riviltä ei suoraan näe vainajaa. Hän näkyy kuitenkin Alapalkkiin sijoitetulla Tapahtumat-lehdellä. Kuvassa on tapaus, jossa kauppias Jacob Seseman on ollut omaisena Maria Sesemanille. Onko kyseessä isä ja tytär vai isä ja vaimo, selviää vasta, kun avaa tuplanapsautuksella Kuolema-tapahtuman ja siitä Lähdelainauksen Lisätiedon kautta Hiskitapahtuman. Siitä käy ilmi, onko manuaalisesti muodostettava Perhe, jossa omainen on isänä ja vainaja lapsena vai perhe, jossa molemmat ovat puolisoina.

Omainen -tagi

Käyttöliittymävinkki

Hiskipuiden jalostamisen yhteydessä on sovitettu Grampsin käyttöliittymää sujuvan työprosessin tueksi. Ehkä olette itsekin jo löytänyt nämä vinkit:

Sivupalkki off


- Grampsin keskisen työpöydän, johon avautuvat henkilö- yms listat, saa maksimi leveäksi piilottamalla Sivupalkin poistamalla sen rastin Näytä-valikossa. Kuvassa näkyy, että näyttöön saa mahtumaan mm. tagi ja vht, aviot, lapset sarakkeet. Rasti takaisin palauttaa sivupalkin.

- Sivupalkin piilottaminen avaa listan yläpuolelle Etsi-kentän (kuvassa Nimi sisältää=Meding). Hakuavaimen tyyppi on pudotusvalikko ja haku melkein millä tahansa yksittäisellä tiedolla on mahdollinen.

- Alapalkin Tapahtumat ja Lapset lehtien kautta näkee nopeasti henkilön elinkaaren (kuvassa Jacob Johan) ja niiden sisältö vaihtuu sen mukaan, kuka henkilö on valittuna.

- Tapahtumien ja Lapsien kautta pääsee alapalkista nopeasti avaamaan ao. muokkaimen.

Hiskipuihin liittyy henkilön tagi "Omainen", jossa alapalkin tapahtumat on Hiskipuiden jalostamisen kannalta tärkeitä. "Omaiset" näkyvät henkilölistassa punaisella. Toisessa liitekuvassa näkyvät "omainen" Johan Meldingin tapahtumat. "Päähenkilö" Johanin ammatti näkyy 1. rivillä, ko. tapahtuma on henkilökohtainen. Toisella rivillä on  Kuolema-tapahtuma, joka on varsinaisesti Eleonoran tapahtuma, mutta jaettu myös Johanille roolilla "Omainen". Kuolema-tapahtuman Viitteet-valinnat kautta pääsee avaamaan molemmat henkilöt.

Johan Melding, "omainen"


Hiskipuiden koosteohjelma ei tällä hetkellä osaa aina luoda vainajan ja päähenkilön perhesuhdetta, koska vainajasta on hiskitapahtumassa (johon on linkki lähdeviittauksen lisätiedon kautta) erilaisia avainsanoja suhteesta (son, s. , dr. , h:ru, sväger jne). Suhde näkyy myös vainajan tapahtumissa. Vilkaiskaa siksi Henkilöt-listalla, onko vainajalla jo suhde vanhempiinsa tai puolisoon. Kuvassa huomataan, että Eleonora-tyttäriä onkin ollut kaksi. Vainajamme on näistä vanhempi (kuollut 1715) ja hänet on kastetapahtuman (syntymäaika n. 1714) kautta jo yhdistetty vanhempiinsa Jacobiin ja Ingeborgiin. Riittää siis, että sulauttaa 1715 kuolleen Eleonoran ja 1714 kastetun Elonoran, poistaa sulautetusta Eleonorasta toisen, väärän syntymätapahtuman ja lisäksi deletoi "omainen" Johan henkilön.

Johanilla olevan henkilökohtaisen "omainen" roolin kuolintapahtuman voi senkin deletoida, jos lisää hänen ammatti-tapahtumaansa ajaksi 1715.

Toinen tapa käsitellä sukusuhteita

Henkilöt-listan alussa on pienenä kuolleita lapsia, joilla on pelkkä etunimi. Lapsen Ammatti-tapahtumasta näkyy hänen omaisensa. Kuvassa on Abraham, jonka omainen on "inh. Magnus Kijveris son".

xx


On hyvin todennäköistä, että sukupuussa on jo sama Abraham syntymätapahtumansa ansiosta. Muokataan Abrahamiamme, jotta tämä syntymä-Abraham löytyisi sulautusta varten. Avataan tuplaklikkaamalla vainaja-Abrahamin Muokkaus-ikkuna. Kirjoitetaan hänelle sukunimi ja patronyymi vakioitu-tyyppisesti.

xx

Kun vainaja-Abraham tallennetaan, hän siirtyy Henkilöt-listassa nimitietojensa mukaiseen kohtaan.

xx

Vainaja-Abraham ja Syntymä-Abraham olivatkin peräkkäin listassa. Sulautetaan heidät lapsi-Abrahamiin päin, koska hänellä on parempi patronyymi ja vanhemmatkin. Sulautushan aktivoidaan "Vihreä nuoli"-kuvakkeesta ja päätetään OK-painikkeella.

xx


Henkilöt-listalla palataan näppärästi taaksepäin ylärivin Lisää/Muokkaa -valintojen alapuolella olevasta Nuoli vasemmalle-painikkeesta. Kursori on 1820 kuolleessa Abrahamissa ja käsitellään hänet kuten edellä kuvattiin.

Perheiden luettelon hyödyntäminen

Grampsin vakiona olevaa Perheet-listausta hyödynnetään tuplien löytämisessä lajittelemalla lista ensin miehen mukaan ja sulauttamalla ne perheet, joissa mies ja vaimo ovat selvästi samat. Tästä voi varmistua kaksoisnapsauttamalla auki kumpikin perhe Muokkaus-tilaan. Etenkin läntisessä Suomessa miehillä talon tai torpan nimeä näytetään sukunimenä. Perheiden lajittelu vaimon mukaan paljastaa tästä huolimatta samat miehet ja näin päästään sulauttamaan ao. perheet.

Perheiden sulautuksessa on tietenkin etuna myös, että se sulauttaa myös perheen päät, joten samalla päästään eroon tuplahenkilöistä. Perheen sulautuksen jälkeen kannattaa avata perhe Muokkaus-tilaan, siitä miehen ja vaimon henkilömuokkaus-ikkunat ja deletoida mm. turhat vaihtoehtoiset nimet. Tapahtumissakin voi olla sulautukseen jälkeen päällekkäisiä, deletoitavia tapauksia.

Tuplahenkilöiden kokonaishallintaa

Grampsin Työkalut>Sukupuun käsittelyt>Etsi mahdolliset henkilöiden kahdennukset-vakiotyökalun rinnalle on Isotammi tools-ryhmään kehitetty uusi versio finddupes3. Siinä voi asettaa tarkemmin hakuehtoja. Tärkeä lisäpiirre on tuloslistassa hiiren oikealla valittavat Activate left person ja Activate right person . Kun Grampsin vasemmassa Navigointi-palkissa on valittuna Suhteet , potentiaalisen henkilöparin vasemman/oikean henkilön tiedot avautuvat suhteina. Siitä on helppo todentaa, onko henkilöiden suhteissa jotain ristiriitaa (esim. eri vanhemmat), mikä estäisi henkilöiden sulautukset. Suhteet-näkymässä on avattavissa esim. henkilöitä muokkaustilaan ja tutkia tai muokata heitä edelleen.

Käytännössä tuloslistassa löytyy arvioväleillä 1,5 - 2,5 ovat realistisimmat tuplahenkilöt, muut eivät ole oikeita löytöjä.

Kokonaishallinnan kannalta on eduksi, jos sijoittaa Grampsin ikkunan ja finddupes3:n ikkunan lomittain. Mukaan voi ottaa vielä Grampsin Navigointi-palkin Työpöydästä löytyvä ja siitä irroitettu Latest changes -ikkuna. Viimeisestä voi helposti todentaa viimeisen päivitetyn henkilön ja avata tälle Muokkaus-ikkunan.

Ikkunoiden lomitus näkyy seuraavassa kuvassa, jossa on valittuna Pärssisen Tuomaksista vasemmanpuoleinen.


Paikkatiedot

 • Hiskitapahtumien paikkatiedot ovat laadultaan vakioimattomia ja niissä on paljon mm. lyhenteitä tai muotoja, joista sukututkijan on työlästä päätellä varsinaista paikkaa. Grampsin toiminnallisuuksiin kuuluvat mm. samaan paikkaan viittaavien paikkojen yhdistely, paikkojen ja internet-linkit, lisätiedot ja paikan karttakoordinaatit.
 • Jos seurakunnasta on koottu Isotammi-palvelussa seurakunnan rippikirjoista Paikannimien kanta, Hiskipuun paikkojen sulauttaminen siihen tuo rakenteellista ryhtiä Hiskipuun paikka-aineistoon.
 • Hiskin Paikka-kentissä on sekalaista muutakin tietoa kuten uskontokunta ja kotipaikka ulkomailla. Niitä on manuaalisesti siivottava oikeisiin Grampsin tapahtumiin (esim. Syntymä tai Asuinpaikka) ja henkilön lisätietoihin.

Sukupolvien ketjuttaminen

 • Kastetapahtumasta ja joskus kuolintapahtuman lisätiedoistakin saadaan henkilön syntymäaika, jolloin nämä henkilöt voidaan sulauttaa. Sukupolviketjutus edellyttää, että jonkun perheen vanhemmalle löydetään syntymäaika, jota voidaan verrata toisessa perheessä kastettuun lapseen. Paljon osumia saadaan siten, että selataan esim. 30 vuoden välein rippikirjoja, ja talletetaan niistä eri sivuilta löytyvien avioparien syntymäajat Hiskipuuhun. Avioparit löytyvät helposti Grampsin Perheet-suodatuksessa, antamalla hakuavaimiin isän ja äidin nimistä jokin osa.
 • Perheestä voi vilkaista myös lapsien tiedot, mistä voi paljastua erheitä perheiden ohjalmallisessa koostamisessa. Myös lastenkirjaakin voi käyttää tähän, mutta niissä ei ole perheiden vanhempien syntymäaikoja.
 • Kun syntymäajat on talletettu, ajetaan Grampin Työkalut>Isotammi tools>finddupes3 -työkalu kuten edellä on kuvattu.