Family Auto Merge Tool

From wikitammi

Työkalu on tarkoitettu seurakunnan Hiskipuut-kannan siivoamiseen. Työkalu sulauttaa yhdeksi perheeksi vanhempien lapset ja lisää perheeseen Avioliitto-tapahtuman. Samaksi perheeksi tulkitaan suoraviivaisesti vain vanhemmat, joiden nimet ovat täsmälleen samassa muodossa Hiskin avioliitto- ja kastetapahtumissa. Työkalu tilastoi, kuinka monta yhdistettyä perhettä se muodosti. Työkalun tehoa voi parantaa käyttämällä ennen sitä em. Name Merge Tool - ja Nimien muokkaus- työkaluja.

Seuraavassa vaiheessa tulee kysymykseen tutkijan oma harkinta. Perheiden yhdistelyä jatketaan Grampsin Perheet-näkymässä. Se lajitellaan ensin miehen nimen mukaan, jonka jälkeen on helppo havaita ne perheet, jotka jäivät työkalulta yhdistämässä vaimon nimessä olleiden pienten erojen vuoksi. Perheiden yhdistely näkymässä tehdään kaksi kerrallaan Grampsin "Sulauta" -työkalulla tai "Multimerge"-työkalua usean perheen yhdistelyssä kerralla.

Miesten tultua käsiteltyä Perheet-lista lajitellaan vielä vaimon nimen mukaan, jolloin päästään vastaavasti yhdistelemään perheet, joissa on pieniä eroja miehen nimissä.

Grampsin käyttöliittymässä on syytä lisätä Alapalkkiin "Lapset" lehti ja Sivupalkkiin "Tapahtumat" lehti. Niistä voi tarkistaa, että yhdistetyssä perheessä ei ole näkyviä virheitä, esim. lapsilla on liian pitkä aikaväli tai aviotapahtuma ei sovi lasten aikoihin. Nämä ovat merkkejä siitä, että samaan perheeseen on sulautettu toisiinsa liittymättömiä perheitä tai lapsia.