Name Merge Tool

From wikitammi

Name Merge Tool

Tehtävä

Jotkut yleiset etunimet on seurakuntien kirjurit onnistuneet kirjoittamaan kymmenillä eri muodoilla, lähtökohtana ruotsalaiset ja saksalaiset nimikäytännöt (esim. nimiperhe Heikki < Henric, Henrik, Heinrich, Hinnrich, Hindrick, Hen: , ...). Samaa kirjavuutta on nimien muissakin osissa (esim. on käytetty v/w/fv ja f/ph kirjoitustapoja). Sukunimissä on vastaavaa etenkin pitkien vierasperäisten sukunimien kirjaamisessa.

Nimien sulautustyökalulla (Name Merge Tool) vakioidaan sukupuun henkilönimiä yhdistämällä samoja mutta hieman eri tavalla kirjoitetut etu- suku- tai patro/matronyyminimet , jotta henkilöiden nimiaines olisi sukukannassa olisi sukututkijan oman käytön kannalta tai sukutietojen vastaanottajille, tapahtui tämä tulosteina tai gedcom-siirtotiedostoina. Sulautus vähentää merkittävästi nimien muokkaustyötä "Nimen päivitystyökalulla". Myös Grampsin "MultiMerge" ja "Family Auto Merge Tool" työkalut toimivat sitä tehokkaammin, mitä yhdenmukaisempaa nimiaines on.

Asentaminen ja käynnistys

Avausnäkymä

Työkalu koostuu kahdesta python-tiedostosta, jotka talletetaan Grampsin Plugin-kansioon NameMerge-kansioon (Latausohje?)

Grampsin käynnistyksen jälkeen työkalu löytyy Isotammi Tools-ryhmästä - NameMerge avaa vähän aikaa mietittyään henkilöiden kaikkien etunimien nimenosien listan, henkilölukumääreineen - listaikkunan yläosassa on valinnat sukupuolelle, nimenosille - sukupuolista on valittuna mies tai nainen ja valintaan voi lisätä "tuntemattomat".

Listalla näkyy aakkostettuna ao. nimenosa ja sukupuoli. Jos samalla nimenosalla on tunnettu ja tuntemattomia sukupuolia, sama nimimuoto on listassa kahdesta, ja niiden perässä ao. tapausten henkilömäärät.

Ylhäällä on valintaruutu "Set gender", jolla päivitetään automaattisesti sulautuksessa sukupuoli jokaiseen ao. sulautuksessa mukana olevaan henkilöön, jos sulautettavien joukossa on yksikin sukupuoleltaan tunnettu tapaus.

Käyttö

Sulautettavien nimimuotojen valinta

Sulautukseen valitaan listasta nimiä seuraavasti:

Sulautettava valitaan hiiren vasemmalla klikkauksella ja peräkkäin olevissa nimissä viimeisen nimen CTRL+hiiren vasemmalla klikkauksella. Epäjatkuvia nimiä voi valita ja peruuttaa SHIFT+hiiren vasemmalla klikkauksella - valituista voi poistaa nimen sen kohdalla SHIFT+hiiren vasemmalla klikkauksella (hyvä keino, jos peräkkäin valittujen joukossa on ao. sulautukseen kuulumattomia nimiä)

Sulautus toteutetaan yläosassa olevalla MERGE-painikkeella sulautus peruutetaan Grampsin Muokkaa>Peru valinnalla. Kuvassa valittuna kolme "Adolf" nimen kirjoitusmuotoa ja painettu Merge-painiketta. Työkalu ehdottaa primääriksi sen muodon, jossa on eniten henkilöitä.

Merge-painike avaa uuden ikkunan Select primary name". jossa valitaan primääriksi tavoiteltu nimimuoto (esim. kuvassa "Adolf" e eikä Adolph"). Kun sulautuksen jälkeen kaksoisklikkaa sulautettua henkilöä, avatuu "Show person" ikkuna, joka listaa kaikki sulautukseen kuuluneet henkilöt. Kun listalta valitsee henkilön, hänen Henkilömuokkaus-ikkunansa voi avata Open-painikkeella.

Grampsin pääikkunassa kursori siirtyy Henkilöt-listalla ko. valittuun henkilöön, jolloin voi avata henkilön Suhteet-ikkunan (poista tarvittaessa listalta suodatus, niin siirto tapahtuu). Tämä on hyödyllistä, jos esim. henkilön etunimessä onkin hänen vanhempiensa tietoja. Hiskipuita muodostettaessa ei perhesuhteita kyetä tässä tapauksessa muodostamaan automaattisesti. Vanhemmat voi laittaa kuntoon Suhteet-ikkunassa. Huomaa että suorin tie vanhempien lisäämiseen on valinta "lisää lapsi olemassa olevaan perheeseen" käyttämällä hakuavaimena isän tai äidin sukunimeä.

Sulautuksen jälkeen työkalun listalle jää näkyviin vain valittu primääri nimimuoto, henkilöiden lukumäärä ja asetettu sukupuoli.

Vinkki

Sukunimien lopusta löytyy tapauksia, jotka eivät aakkostu eri syistä oikein

Sukunimien lopusta löytyy tapauksia, joihin on käytettävä muitakin keinoja kuin sukunimien sulauttaminen. Oheisessa kuvassa on muutama esimerkki näistä:

  • Sukunimi alkaa pienellä kirjaimella (esim. "barck"). Jos lukumäärä on pieni, nopein tapa on valita sukunimi listasta, avata ao. henkilö muokkaukseen hiiren napsautuksella oikeassa reunassa ja korjata sukunimi suoraan henkilön nimitietoihin
  • Sukunimeen on jäänyt etuliitteeseen kuuluva osa (esim. "d." nimessä "d. Pahlen". Korjataan kuten edellä.
  • Sukunimessä on tietoa sen tyypistä (esim. "eine geborene", "f.", "född"). Ensimmäinen, harvinainen tilanne korjataan kuten edellä. Jälkimmäisiä tapauksia on yleensä kymmeniä. Korjaus tehdään "Name Editor" työkalulla kerralla, korvaamalla Sukunimistä "f. " tai "född "teksti. Huomaa, että korvattavassa tekstissä on mukana välilyönti ja että teksti korvataan jättämällä uusi arvo tyhjäksi.