Isotammi ja sukututkija

From wikitammi
This page contains changes which are not marked for translation.
Other languages:
suomi

Mikä on Isotammi?

Isotammi on Suomen Sukututkimusseuran (https://www.genealogia.fi/) palvelu kolmella kielellä (suomi, ruotsi, englanti).

Isotammen pitkä päämäärä on suomalaisten sukututkijoiden yhteistyöllä koottu referenssitason tietokanta Suomeen liittyvistä sukusuhteista. Referenssitaso tarkoittaa sitä, että tiedot on perusteltu alkuperäislähteillä ja viittaukset niihin on kirjattu tutkimustietoihin hyvän tutkimuskäytännön periaatteita noudattaen. Lisäksi tietojen laatu on varmistettu auditoimalla ja mahdollistamalla vertaiskritiikki.

Tutustu Sibelius-kantaan, joka demoaa Isotammen aineistojen laatua.

Mitä sukututkija hyötyy?

Yksittäiselle sukututkijalle Isotammi tarjoaa tietojen luotettavuuden lisäksi laatuohjeita ja suosituksia sekä työkaluja tutkijan oman aineiston laadun nostoon. Suomen Sukututkimusseuran palveluna Isotammi tarjoaa sukututkijan työntuloksille varman kodin ja näkyvyyden seuran jäsenistölle ja laajemminkin.

Katso myös Isotammi ja sen hyödyntäminen

Miten Isotammi on erilainen?

Merkittävänä erona sukututkijoiden yleisesti käyttämiin kaupallisiin nettipalveluihin Isotammi toteutetaan kotimaisin voimin, se on avointa lähdekoodia, nojaa itse avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin ja se on täysin epäkaupallinen. Tiedot ovat seuran hallinnassa ja omistuksessakin, jos ne sulautettu yhteiseen kantaan. Siihen saakka tutkijalla on täysi määräämisvalta omaan dataansa. Kotimaisuus ja seuran rooli tarkoittaa myös sitä, että Isotammi huomioi suomalaisen sukututkimuksen erityispiirteet ja tietokannan sisältämää tietovarantoa voidaan hyödyntää yhteiskunnallisessa ja historiallisessa tutkimuksessa.