Laatuohjeet

From wikitammi

Laatuohjeita sukututkijoille

Yhteinen sukupuiden kanta toimii vain, jos eri tutkijoiden aineistot ovat riittävän yhdenmukaisia. Näin varmistuu mm. se, että listaukset ja luettelot ovat johdonmukaisessa järjestyksessä ja kyselyt löytävät hakusanojen mukaiset tapaukset.

Isotammen laatuohjeet antavat runsain esimerkein ohjeita ja vinkkejä siihen, miten eri tietoja tulisi kirjata. Tutkijan alkuperäisen aineiston sovittaminen ohjeen mukaiseen muotoon voi olla jollekin tutkijalle vähätöistä, toiselle taas isonkin työn takana. Työtä helpottamaan

  • Isotammi tarjoaa verkossa Gedcom-työkalut itsepalvelun
  • lähdeviittausten muodostamiseen on tarjolla selainlaajennuksia Narcin ja SSHY:n digikuvia varten
  • aineistoa voi sen jälkeen korjata merkittävästi Gramps-sukututkimusohjelmassa sen vakio-ominaisuuksilla ja siihen Isotammen toimesta tehdyillä laajennuksilla
  • tutkijan aineisto on katsottavissa tarjokasaineistona Isotammi-palvelussa ja Isotammen tuki antaa viimeistään silloin konsultaatiota aineiston laadun nostamisesta