Rajaukset

From wikitammi
This page contains changes which are not marked for translation.

Suomalaiset sukupuut

Suomalaiset sukupuut on käsitteenä osin mielivaltainen rajaus.

Mikä on Suomi?

Mikä on Suomi? Yksinkertaista kysyä, mutta hankalaa vastata. Maantieteellisesti nykyinen Suomi-niminen valtio on selvä käsite. Itsenäinen valtio, jolla on rajat. Mutta miten käsitellä siitä miekalla erotettuja alueita? Venäjän vallan aikainen Vanha Suomi ja Itämaa Ruotsin valtakunnassa tuntuvat kuuluvan "Suomeen", mutta mitä olisi ajateltava nykyisen Venäjän, Baltian, Puolan ja Saksan alueista, jotka historian melskeissä olivat osa "Suomen" isäntävaltioita Venäjää tai Ruotsia ja joihin lähdettiin ja joista muutettiin "Suomeen"?

Tuntuu selvältä, että Suomea ei voi määrittää maantieteellisesti, kun sukututkimus kuitenkin kattaa satojen vuosien ajanjakson. Ehkä rajaus löytyy historillisista suhteista ja kulttuurista?

Kuka on suomalainen?

Jätetään DNA-sukututkimuksen havainnot ihmisryhmien esihistoriallisista muutosliikkeistä ja keskitytään aikaan, jolloin oli olemassa hallintovaltaa Suomen niemellä ja kirjallisia lähteitä. Ei kysy sukututkimus, mitä kieltä henkilö puhui tai mitä rotua oli. Olennaista on, että hän asui "Suomessa" tai hänet mainitaan lähteissä jossakin yksilöllisessä roolissa, joka liittyy sen hetken "Suomeen". Isäntävaltioiden henkilöt, jotka virkansa takia satunnaisesti kävivät "Suomessa" tai jotka eivät olleet sotilas yms organisaatioiden pysyviä viranhaltijoita, jäävät pois laskuista.

Sukututkimuksen ydin on sukusuhteissa. Suomessa asuneiden ja merkityksellisten toimijoiden sukusuhteet kuuluvat Isotammeen ilman rajoituksia henkilöiden syntymäpaikasta. Käytännön syistä, liittyen myös alkuperäislähteiden rajoituksiin, Suomesta pois muuttaneiden henkilöiden jälkipolvia kirjataan enintään lastenlapsiin.

Kuka on suomalainen sukututkija?

Isotammen sukututkijoiksi hyväksytään kaikki Suomen Sukututkimusseuran jäsenet.