Jean Sibeliuksen sivu

From wikitammi

Isotammen Henkilö-lehden yläosassa on perustietoja henkilöstä. Kuva ja Ks. xx lisätietoa toimivat siirtyminä lehden Mediatiedostot ja Henkilön lisätietoja-osioihin. Tietojen luotettavuus nojaa tällä hetkellä sukututkijan arvioon, joka on selvästi alakantissa. Tulevaisuudessa arvio pyritään perustamaan mm. lähdeviittausten osuvuuteen. Mahdolliset vuodet on arvio henkilön elinkaaren rajavuosista, mutta Jeanin kohdalla ne ovat täsmälleen hänen syntymä- ja kuolinvuotensa.

Demo Jean perustiedot.jpg

Henkilö-lehden seuraava osio on Tapahtumat. Keltapohjaiset tiedot toimivat siirtyminä ao. tapahtumaan tai paikkaan. Paikoista annetaan myös nettiviittaukset. Huomaa paikoissa, että niitä ovat myös ammatteihin liittyvät organisaatiot ja että paikan sijainti kuvataan gedcom-standardin mukaisesti nousevalla paikkahierarkialla. Tapahtumatyypin perässä on lähdeviittauksen linkki.

Demo Jean tapahtumat.jpg

Henkilöt-lehden seuraava osio on Perheet. Keltapohjaiset tiedot toimivat siirtyminä ao. henkilöön. Jeanin yläpuolella on hänen lapsuutensa perhe ja Jeanin alapuolella hänen oma perheensä. Oma perhe toistuu kutakin parisuhdetta kohti.

Demo Jean perheet.jpg

Henkilöt-lehden seuraava osio on Mediatiedostot. Jeanilla on demokannassa vain yksi kuva, mutta kuvien ja muiden pdf-muotoisten dokumenttien lukumäärää ei ole rajoitettu. Kuvan nimi on käyttäjän antama.

Demo Jean mediatiedostot.jpg

Henkilöt-lehden seuraava osio on Henkilön lisätietoja. Osiossa on demokannan kokoajan valitsemia nettilinkkejä sekä yksi henkilöön suoraan lisätty tekstimuotoinen lisätieto Lyseon matrikkelista.

Demo Jean lisätiedot.jpg

Henkilöt-lehden alin osio on Lähdeviittaukset. Ne on numeroitu Tapahtumissa näkyvillä tunnuksilla. Lähdeviittauksessa voi olla linkki ao. paikkaan netissä, esim. KA:n digitoimaan syntyneiden luettelon sivuun. Tällöin on helppo tarkistaa alkuperäisen lähteen tiedot tapahtumasta.

Demo Jean lähdeviitteet.jpg

Siirry Perheluetteloon