Vapaa tekstihaku

From wikitammi
Revision as of 08:49, 14 March 2022 by PeterPower (talk | contribs) (typo)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Isotammessa voidaan Haku-sivulla hakea vapaalla tekstihaulla henkilöitä ja lisätietoja. Toiminta on toteutettu Lucene-ohjelmistolla ja vapaan tekstihaun muotosäännöt noudattavat sitä.

Haku-sivun Hakutermi-luettelosta valitaan Vapaa nimihaku tai Etsi lisätiedoista -vaihtoehto. Hakusanaan kirjoitetaan ohjemerkkejä seuraavien esimerkkien mukaisesti:

Villikortit

"?" merkitsee, että sen sijaan voi olla mikä tahansa merkki. Esim. "Ma?a" löytää Masa- ja Mara-nimet

"*" merkitsee luvultaan rajoittamatonta määrää merkkejä. Esim. "Ma*a" löytää myös Maisa- ja Margarita-nimet ja "Ma*" löytää kaikki Ma-alkuiset nimet

Villikorttimerkkejä ei saa käyttää hakusanan 1. merkkinä.

Sumea haku

"~" merkki hakusanan lopussa antaa tulokseksi äännearvoltaan likimäärin oikeita ehdotuksia. Esim. "viktor~" löytää ehkä myös Vihtorin. Haussa käytetään ns. Levenshtein Distance-menetelmää, joka määrittää osuvuutta nollan ja yhden väliselle todennäköisyysarvolla. Oletusarvo on 0,5 ja esim. osuvuusvaatimusta voidaan muuttaa lisäämällä se sumean merkin jälkeen. Esim. "kalle~0.8" nostaa vaatimusta selvästi.

Läheisyys

Haussa voi asettaa ehdon, että kaksi sanaa ovat toisiaan lähellä. Kaksi vaihtoehtoa:

  • "Anna Stina" vaatii, että molemmat ovat etunimen osissa peräkkäin mukana, joten vain Annat tai Stinat tai toisistaan kauempana olevat eivät tule valituiksi.
  • perään pannaan vielä mato ja numero, esim. "Anna Stina"~2. Se löytää nimet, joissa Annan ja Stinan välissä voi olla 0-2 muuta sanaa.