Oma aineisto Isotammeen

From wikitammi
Revision as of 13:06, 1 November 2022 by PeterPower (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Gramps

Tutkija kokoaa ja viimeistelee Isotammeen tarkoitetun aineistonsa Gramps-sukututkimusohjelmassa. Grampsiin voidaan lukea aineistoja myös omasta sukututkimusohjelmasta tuotetulla gedcom-välitystiedostolla.

Gramps on avoimen lähdekoodin sukututkimusohjelma. Gramps on tutkijan omalle tietokoneelle ladattava ohjelma, joten ulkopuolisilla ei ole pääsyä siihen. Ohjelmaa käytetään kuin mitä muuta työasemakohtaista sukututkimusohjelmaa. Isotammen kannalta on tärkeää, että Gramps tukee mm. vaihtoehtoisia nimiä, paikkahierarkioita ja lähderakenteita Laatuohjeissa kuvatulla tavalla.

Tarjokasaineistot

Tutkija lataa rekisteröidyttyään aineistonsa Isotammi-palveluun Gramps XML-muotoisella välitiedostolla. Ilman kuvia ("medioita") olevan välitiedoston tarkenne on ".gramps" ja medioita sisältävän siirtotiedoston tarkenne on ".gpkg". Aineisto auditoidaan Isotammen tukitiimin toimesta, jotta voidaan varmistua aineiston yhteensopivuudesta Laatuohjeiden kanssa. Tutkija saa mahdollisista puutteista palautteen. Hyväksytty aineisto sulautetaan Isotammen tietokantaan samalla, kun poistetaan päällekkäisyydet ja erot tarjokasaineiston ja Isotammen kesken. Sulautuksen jälkeen aineiston hallintaoikeudet siirtyvät Suomen Sukututkimusseuralle.

Gedcom-palvelut

Isotammi palvelee rekisteröitynyttä tutkijaa myös kaikenlaisten gedcom-tiedostojen laadun parantamisessa. Palveluja kannattaa käyttää etenkin muilta sukututkijoilta saatuihin aineistoihin. Palveluihin siirrytään Isotammen aloitussivulta. Palvelu toimii täysin itsepalveluna. Tutkija lataa tiedostonsa Isotammeen, valitsee ja ajaa siihen tarjolla olevia muunnoksia haluamassaan järjestyksessä. Muunnokset korjaavat sekä tietoja että tiedoston teknistä rakennetta. Muokatun tiedoston tutkija palauttaa itselleen ja hän voi poistaa sen jälkeen tiedostonsa Isotammesta. Vain siinä tapauksessa, että tutkija haluaa tukea Isotammen Tukitiimiltä muunnosten käyttämisessä ja rastittaa tähän luvan, Tukitiimi näkee aineiston ja voi konkreettisesti palvella tutkijaa. Luvan voi peruuttaa.

Kahden sukututkimusohjelman (Sukujutut, Suku2004) tulostamaan gedcom-tiedostoon on syytä ajaa niille tehty muunnospaketti.

Muunnosten tarve selviää parhaiten lukemalla gedcom-muotoinen aineisto ensin tutkijan omaan Grampsiin uuteen sukupuuhun. Siinä voi tutkia, onko tietojen siirrossa puutteita (esim. siirtyvätkö kaikki alkuperäiset tiedot) ja millaisia kirjaamiskäytäntöjä tietojen luovuttajalla on ollut (esim. paikkakenttään on voitu kirjoittaa pitkä tarinoita muutoista). Osa puutteista on korjattavissa Isotammen työkaluilla, osa hoituu kätevästi Grampsin työkaluilla. Tavoite on minimoida manuaalisen työn määrä.

Teknisesti gedcom-muotoisen tiedoston tarkenne on ".ged". Ainakin GEDCOM 5.5. ja GEDCOM 5.5.1 -versioita tuetaan. Tutkija voi palauttaa Isotammen palvelussa muokatun aineistonsa omalle koneelleen takaisin samassa gedcom-muodossa. Tiedoston latauksiin tutkija tarvitsee internet-yhteyden ja selaimen.