Isotammi käyttöehdot

From wikitammi
Revision as of 16:24, 31 March 2021 by JuhaM (talk | contribs) (→‎Käyttöehdot: päiväys)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Käyttöehdot 1.4.2021

Isotammi -verkkopalvelun käyttöehdot

Isotammi -verkkopalvelussa kerätään, tallennetaan ja jaetaan sukututkimustietoa. Palvelun omistaa ja sitä ylläpitää Suomen Sukututkimusseura. Verkkopalvelu on vapaassa käytössä, mutta jotkin toiminnot voivat olla vain Suomen Sukututkimusseuran jäsenten käytössä.

Verkkopalvelun käytön edellytykset

Isotammi on tarkoitettu ensisijaisesti henkilökäyttäjille. Suomen Sukututkimusseura voi erikseen sopimalla luoda käyttäjätunnuksia myös yhteisöille. Käyttäjän on oltava 13 vuotta täyttänyt.

Verkkopalvelun käyttäjäksi on rekisteröidyttävä. Siinä yhteydessä on ilmoitettava käyttäjän oikea nimi ja toimiva sähköpostiosoite. Toisen nimellä tai sähköpostiosoitteella rekisteröityminen on kiellettyä.

Rekisteröityneen käyttäjän käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä on vastuussa kaikesta toiminnasta ja sisällöntuotannosta, joka hänen käyttäjätilillään tehdään. Mikäli käyttäjätunnus ja salasana ovat joutuneet vääriin käsiin, siitä tulee ilmoittaa välittömästi Isotammen ylläpitoon sähköpostitse [[1]].

Käyttäjien tallentama sisältö

Isotammessa käyttäjä voi luoda ja tallentaa sisältöä sekä jakaa sitä verkkopalvelun muille käyttäjille. Käyttäjä voi itse määrittää, millä tavoin hänen omalla käyttäjätilillään oleva aineisto on muiden käyttäjien nähtävissä tai käytettävissä. Käyttäjän itse määrittämistä asetuksista riippuen muut käyttäjät voivat lukea, muokata, kopioida, ladata ja tallentaa sisältöä. Julkaisemalla sisältöä Isotammessa käyttäjä hyväksyy aineiston valitsemiensa asetusten mukaisen näkymisen tai muiden käyttäjien oikeuden käsitellä sitä.

Käyttäjä on juridisessa vastuussa kaikesta itse Isotammeen luomastaan ja tallentamastaan aineistosta. Laittoman tai sopimattoman sisällön julkaiseminen on kiellettyä. Tietoa elossa olevien henkilötietojen käsittelystä saa Suomen Sukututkimusseuran käytännesääntöjen alustavista linjauksista (http://www.genealogia.fi/edunvalvonta).

Esimerkiksi seuraavan sisällön luominen, tallentaminen ja julkaiseminen Isotammessa on kiellettyä:

— Elossa olevan (muun kuin käyttäjän omat) kaikki henkilötiedot ilman asianomaisen käyttäjälle antamaa nimenomaista suostumusta käsitellä niitä Isotammi -verkkopalvelussa. Suostumuksen hankkiminen ja sen osoittaminen on käyttäjän vastuulla.

— Lainsäädännössä salassa pidettäväksi määrätyt henkilötiedot.

— Tekijänoikeuslainsäädännön suojaama aineisto. Tämä koskee varsinaisen tekijänoikeuden lisäksi luettelo- ja tietokantasuojan alaista aineistoa.

— Muu aineisto, jonka julkaiseminen on lainsäädännöllä kielletty.

— Kaupallinen aineisto.

— Tietokonevirukset tai muut haittaohjelmat tai -koodit.

— Mikä tahansa sisältö, joka haittaa tai vahingoittaa Isotammea tai Suomen Sukututkimusseuraa.

Isotammesta havaitusta laittomasta tai sopimattomasta sisällöstä pyydetään ilmoittamaan verkkopalvelun ylläpitoon sähköpostitse [[2]].

Isotammen ylläpito ei aktiivisesti valvo käyttäjien tallentamaa tai jakamaa sisältöä, mutta se voi poistaa tietoonsa tulleen laittoman tai sopimattoman sisällön käyttäjää kuulematta.

Isotammen yhteinen sukukanta

Käyttäjä voi pyytää aineistonsa sulautettavaksi Isotammen yhteiseen sukukantaan. Isotammen ylläpito auditoi aineiston ja päättää, onko aineisto hyväksyttävissä. Sulautuksen alettua aineiston oikeudet siirtyvät Suomen Sukututkimusseuralle, joka voi rajoituksetta muokata, poistaa ja tallentaa aineistoa tai sen osaa sen mukaan, minkä se katsoo tarkoituksenmukaiseksi Isotammen palvelun kannalta. Tietosuojavaatimusten perusteella seura voi piilottaa tiedon ja myös julkistaa sen Isotammessa, kun laillinen este näyttämiselle on poistunut.

Verkkopalvelun käytön rajoituksia

Isotammi -verkkopalvelussa on kiellettyä:

— esiintyä väärällä henkilöllisyydellä

— esittää olevansa Suomen Sukututkimusseuran työntekijä tai edustaja

— häiritä muita käyttäjiä esimerkiksi lähettämällä verkkopalvelussa kaupallisia tai muita asiaan kuulumattomia viestejä

Kolmansia osapuolia kielletään hyödyntämästä Isotammen käyttäjätietoja ja sisältöä minkäänlaisissa kaupallisissa tarkoituksissa sekä kopioimasta, tallentamasta ja julkaisemasta niitä muissa tietokannoissa tai verkkopalveluissa tai haravoimasta ja louhimasta Isotammen sisältöä.

Isotammen ylläpito ilmoittaa lainvastaisesta toiminnasta viranomaisille.

Vastuut

Suomen Sukututkimusseura pitää Isotammi -verkkopalvelun toimintakuntoisena ja huolehtii palvelimen tietoturvasta.

Suomen Sukututkimusseura ei vastaa

— teknisten käyttökatkoksien aiheuttamista häiriöistä

— käyttäjätilien sisällön virheistä tai epätarkkuuksista

— käyttäjien lainvastaisesta sisällön luomisesta, tallentamisesta tai julkaisemisesta

— verkkopalvelun luvattomasta pääsystä tai käytöstä tai haittaohjelmista aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista

Jos käyttäjä ei ole tyytyväinen johonkin näiden käyttöehtojen osaan, ainoa oikeuskeino on lopettaa Isotammi -verkkopalvelun käyttö.

Riita-asiat

Isotammi -verkkopalvelua koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakeja ja EU-säädöksiä. Riita-asiat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Käyttöehtojen sitovuus

Rekisteröitymällä Isotammi -verkkopalvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Suomen Sukututkimusseura voi päivittää käyttöehtoja ja muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on julkaistu Isotammessa.