Hiskipuiden ohjesivut

From wikitammi

Yleistä

Hiskipuut ovat seurakuntakohtaisia Gramps-kantoja (.gramps), joiden alkuperäinen sisältö on ladattu Hiski-tietokannasta. Latauksen hoitaa Isotammi-tiimissä Kari. Hiskipuihin on yhdistetty kaikki Hiskissä seurakunnasta löytyvät sarjat (kastetut, vihityt, haudatut, muuttaneet). Osassa seurakuntia jokin sarja voi puuttua Hiskistä.

Hiskissä tiedot ovat alkuperäislähteiden kopioita, joten niissä on suurta kirjavuutta kirjoitusasuissa ja merkinnöistä. Sukusuhteita voi suoraan päätellä kastettujen vanhemmista ja vihkipareista. mutta suhdetietoja on runsaasti myös kommenteissa ja ammattitiedoissa. Henkilö esiintyy alkuperäisessä aineistossa yhtä monta kertaa kuin hänet on kastettu, vihitty, haudattu ja hän on ollut kastetun lapsen vanhempana.

Hiskipuita on jalostettava Grampsissa niin, että

  • henkilö esiintyy vain kerran
  • perhekokonaisuudet on koottu vihkitietoineen ja lapsineen
  • kommenteissa olevat tiedot on hyödynnetty ja rekisteröity sukusuhteiksi.

Jalostustyötä varten Grampsiin on Isotammen tiimin toimesta kehitetty useita työkaluja (laajennuksia).

Hiskipuita voi hyödyntää mm. seurakuntatasoisen sukututkimuksen tekemisessä ja perinteisessä sukututkimuksessa tehokkaana työkaluna Hiskistä löytyvien tietojen koostettuun tarkasteluun henkilöstä ja perheistä. Hiskipuut tarjoavat myös muille kuin sukututkijoille laadukasta lähtödataa tilastonanalyysien yms. tekemiseen (mm. kuolinsyyt, nimikäytännöt, muuttoliikkeet).

Seuraavaksi esitellään jalostamisen työvaiheet siinä järjestyksessä kuin ne on tarkoituksenmukaista toteuttaa.

Henkilönimien muokkaus

Kappaleiden otsikot toimivat linkkeinä ao. työkalun ohjeisiin.

Name Merge Tool

  • Muokkaus aloitetaan nimimuotojen sulautuksella.
  • Nimimuotojen sulautus tehostaa merkittävästi perheiden ja henkilöiden sulauttamista, tapahtuu se Grampsin automaattisilla työkaluilla tai käyttäjän manuaalisena työprosessina
  • Työkalulla vakioidaan nimenosa kerrallaan ja sukupuoli huomioiden
  • Nimenosia ovat etunimi (voi koostua useasta etunimestä), sukunimen etuliite (esim. "von"), sukunimi ja patro/matronyymi.
  • Viimeisin nimenosa, suomalaiselle sukututkimukselle tärkeä tieto, puuttuu gedcom-standardista. Tieto on siksi tallennettu sukunimen Jälkiliite-kenttään, jolla ei juuri ole muuten käyttöä suomalaisessa tutkimuksessa.

Nimien muokkaustyökalu

Sukupuolen asettaminen

Tämän työkalun saa käyttöön Grampsin Sivupalkin grampletinä.

Perheiden automaattinen sulautus

Perheiden manuaalinen sulautus

Multi Merge Tool

Henkilöiden sulautus

Lisätietojen, Ammattien ja patronyymien hyödyntäminen

Tagien hyödyntäminen

Hiskipuihin on henkilöihin lisätty tagina rooli, joka henkilöllä on ollut kantaan lisättäessä. Father ja Mother kertoo, että henkilö on kastetapahtumassa vanhempana ja Child kastettuna lapsena. Husband ja Wife kertoo, että henkilö on vihkiparin puolisko. Deceased kertoo henkilön olleen haudattu vainaja.

Hiskissä on erityispiirre, että haudatuissa henkilöissä Omainen-tagilla merkityn henkilön riviltä ei suoraan näe vainajaa. Hän näkyy kuitenkin Alapalkkiin sijoitetulla Tapahtumat-lehdellä. Kuvassa on tapaus, jossa kauppias Jacob Seseman on ollut omaisena Maria Sesemanille. Onko kyseessä isä ja tytär vai isä ja vaimo, selviää vasta, kun avaa tuplanapsautuksella Kuolema-tapahtuman ja siitä Lähdelainauksen Lisätiedon kautta Hiskitapahtuman. Siitä käy ilmi, onko manuaalisesti muodostettava Perhe, jossa omainen on isänä ja vainaja lapsena vai perhe, jossa molemmat ovat puolisoina.

Omainen -tagi

Käyttöliittymävinkki

Viipurin Hiskipuiden jalostamisen yhteydessä on sovitettu Grampsin käyttöliittymää sujuvan työprosessin tueksi. Ehkä olette itsekin jo löytänyt nämä vinkit:

Sivupalkki off


- Grampsin keskisen työpöydän, johon avautuvat henkilö- yms listat, saa maksimi leveäksi piilottamalla Sivupalkin poistamalla sen rastin Näytä-valikossa. Kuvassa näkyy, että näyttöön saa mahtumaan mm. tagi ja vht, aviot, lapset sarakkeet. Rasti takaisin palauttaa sivupalkin.

- Sivupalkin piilottaminen avaa listan yläpuolelle Etsi-kentän (kuvassa Nimi sisältää=Meding). Hakuavaimen tyyppi on pudotusvalikko ja haku melkein millä tahansa yksittäisellä tiedolla on mahdollinen.

- Alapalkin Tapahtumat ja Lapset lehtien kautta näkee nopeasti henkilön elinkaaren (kuvassa Jacob Johan) ja niiden sisältö vaihtuu sen mukaan, kuka henkilö on valittuna.

- Tapahtumien ja Lapsien kautta pääsee alapalkista nopeasti avaamaan ao. muokkaimen.

Hiskipuihin liittyy henkilön tagi "Omainen", jossa alapalkin tapahtumat on Hiskipuiden jalostamisen kannalta tärkeitä. "Omaiset" näkyvät henkilölistassa punaisella. Toisessa liitekuvassa näkyvät "omainen" Johan Meldingin tapahtumat. "Päähenkilö" Johanin ammatti näkyy 1. rivillä, ko. tapahtuma on henkilökohtainen. Toisella rivillä on  Kuolema-tapahtuma, joka on varsinaisesti Eleonoran tapahtuma, mutta jaettu myös Johanille roolilla "Omainen". Kuolema-tapahtuman Viitteet-valinnat kautta pääsee avaamaan molemmat henkilöt.

Johan Melding, "omainen"


Hiskipuiden koosteohjelma ei tällä hetkellä osaa aina luoda vainajan ja päähenkilön perhesuhdetta, koska vainajasta on hiskitapahtumassa (johon on linkki lähdeviittauksen lisätiedon kautta) erilaisia avainsanoja suhteesta (son, s. , dr. , h:ru, sväger jne). Suhde näkyy myös vainajan tapahtumissa. Vilkaiskaa siksi Henkilölistalla, onko vainajalla jo suhde vanhempiinsa tai puolisoon. Kuvassa huomataan, että Eleonora-tyttäriä onkin ollut kaksi. Vainajamme on näistä vanhempi (kuollut 1715) ja hänet on kastetapahtuman (syntymäaika n. 1714) kautta jo yhdistetty vanhempiinsa Jacobiin ja Ingeborgiin. Riittää siis, että sulauttaa 1715 kuolleen Eleonoran ja 1714 kastetunElonoran, poistaa sulautetusta Eleonorasta toisen, väärän syntymätapahtuman ja lisäksi deletoi "omainen" Johan henkilön.

Johanilla olevan henkilökohtaisen "omainen" roolin kuolintapahtuman voi senkin deletoida, jos lisää hänen ammatti-tapahtumaansa ajaksi 1715.

Toinen tapa käsitellä sukusuhteita

Henkilöt-listan alussa on pienenä kuolleita lapsia, joilla on pelkkä etunimi. Lapsen Ammatti-tapahtumasta näkyy hänen omaisensa. Kuvassa on Abraham, jonka omainen on "inh. Magnus Kijveris son".

xx


On hyvin todennäköistä, että sukupuussa on jo sama Abraham syntymätapahtumansa ansiosta. Muokataan Abrahamiamme, jotta se syntymä-Abraham löytyisi sulautusta varten. Avataan tuplaklikkaamalla vainaja-Abrahamin Muokkaus-ikkuna. Kirjoitetaan hänelle sukunimi ja patronyymi vakioitu-tyyppisesti.

xx

Kun vainaja-Abraham tallennetaan, hän siirtyy Henkilöt-listassa nimitietojensa mukaiseen kohtaan.

xx

Vainaja-Abraham ja Syntymä-Abraham olivatkin peräkkäin listassa. Sulautetaan heidät lapsi-Abrahamiin päin, koska hänellä on parempi patronyymi ja vanhemmatkin. Sulautushan aktivoidaan "Vihreä nuoli"-kuvakkeesta ja päätetään OK-painikkeella.

xx


Henkilöt-listalla palataan näppärästi taaksepäin ylärivin Lisää/Muokkaa -valintojen alapuolella olevasta Nuoli vasemmalle-painikkeesta. Kursori on 1820 kuolleessa Abrahamissa ja käsitellään hänet kuten edellä kuvattiin.