Gedcom työkalut Päivämäärät

From wikitammi

Gedcom työkalut Päivämäärät

Tarkoitus

Tapahtumien päivämäärien on noudatettava Gedcomin sääntöjä, jotta päivämääriin liittyvät laskentatoimitukset kuten ikä tapahtuman sattuessa, päivämääriin perustuvat haut toimisivat. Tämän vuoksi gedcom-tiedostoon sisältyvät, sääntöjen vastaiset päivämäärät on korjattava, ennen kuin tietoja siirretään muualle. Tällä Päivämäärät-työkalulla tutkija voi korjata vain valitsemansa virheet, mutta pitäisi olla painavat perusteet olla korjaamatta niitä kaikkia.

Työkalun käyttö

Valitse muunnos Päivämäärät.
Rastita asetus "Näytä muutetut rivit" (valinnainen) ja "Näytä virheelliset päivämäärät"
Suorita muunnos.
Rastita virheellisiä päivämääriä vastaavat asetukset
Suorita muunnos.

caption

Tarkista muunnoksen tulokset sivun alaosasta.

Jos olet työkalun muunnokseen tyytyväinen, käytä painiketta "Tallenna tulos", jolloin aikaisempi gedcom-tiedostosi saa uuden versionumeron (.0, .1 jne.) ja muunnettu gedcom-tiedosto tallennetaan alkuperäisen gedcom-tiedoston nimellä, ilman versionumeroa.

Jos et halua tallentaa muunnettua gedcom-tiedostoa, poistu gedcom-työkaluista tai aja jokin muu muunnos.

Huomioitavaa

Kaikkia virheitä ei välttämättä voi korjata tällä työkalulla, vaan korjaamista on jatkettava Grampsissa gedcomin lataamisen jälkeen. Virheelliset päivämäärät erottuvat Grampsissa tummennettuina merkeinä.