Työkaluja

From wikitammi
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


Tälle sivulle on tarkoitus panna tietoa ja linkkejä Isotammen suosittelemista erillisistä työkaluista, kuten Gramps-lisäosista tai selainlaajennuksista.


Isotammi-palvelu

Isotammi-järjestelmä rakennetaan, jotta voimme yhteistyössä koota suuren luotettavasti tarkastettujen sukutietojen kokoelman.

Lisätietoja kuvauksissa –


Gramps-lisäosat

Tarkempia tietoja täällä: Gramps-laajennukset

Selainlaajennukset

Ei vielä tarjolla