Name Editor Tool

From wikitammi
Revision as of 12:37, 13 December 2020 by KKujansuu (talk | contribs) (→‎Käyttö)

Tehtävä

Name Editor Tool:lla (Nimimuokkain-työkalulla) vakioidaan sukupuun henkilönimiä satunnaisten kirjurikäytäntöjen eliminoimiseksi ja tuplahenkilöiden helpommaksi löytämiseksi sukupuusta ja sulautukseen. Esim. Grampsin "MultiMerge" ja "Family Auto Merge Tool" toimivat sitä tehokkaammin, mitä yhdenmukaisempaa nimiaines on.

Asentaminen ja käynnistys

Työkalu koostuu kahdesta python-tiedostosta, jotka talletetaan Grampsin Plugin-kansioon NameEditor-kansioon (Latausohje?)

Grampsin käynnistyksen jälkeen työkalu löytyy Isotammi Tools-ryhmästä - NameEditor listaa vähän aikaa mietittyään sukukannan henkilöt riveittäin, aakkostettuna suku- ja etunimittäin. Listaikkunan yläosassa vasemmalla on rivien tekstikenttä (filter) suodatukselle. Sen arvo kohdistusta voidaan tarkentaa nimenosiin ja sukupuoleen. Myös säännöllisiä lausekkeita (regex) voi käyttää. Listaikkunan yläosassa oikealla ovat muokkausmääritykset, joista jäljempänä tarkemmin.

Listalla henkilörivit on aakkostettuna suku- ja etunimittäin. Rivin tiedot ovat henkilön tunnus Grampsissa (Id), sukupuoli (M=mies,F=nainen,?=tuntematon), sukunimen Etuliite, varsinainen Sukunimi, Etunimet, Loppuliite (sisältää Isotammen käytännön mukaan patro/matronyymitiedon), Tyyppi (syntymä, avio, tunnettu mm.) ja Nimike (henkilön Titteli).

Seuraavassa kuvassa on osittain englanninkielisiä tekstejä. Ne on suomennettu tässä ohjeessa.

NameEditorTool alkunäyttö (Taivassalon aineistoa)


Käyttö

Jos suodatusteksti kohdistuu johonkin nimenosaan, poistetaan rasti "All" kentästä ja rastitetaan haluttu/halutut nimenosat. Jos sukupuolella ei ole merkitystä, jätetään siihen "All" valinta, muuten valitaan ko. sukupuoli (Male=mies, Female=nainen, Unknown=tuntematon). Regex-ruutu rastitetaan silloin, kun sen mukainen sääntö on "filter"-tekstissä. Suodatus käynnistetään "Etsi" (Find) painikkeella ja listalla on sen jälkeen vain ehtojen mukaiset henkilörivit. "Listaa kaikki" (List all) painikkeesta palataan suodattamattomaan listaan.

Käytännössä kannattaa

  • tarkastella rivejä suodattuna esim. naisten etunimillä, koska tällöin riveihin tehtävät muutokset voivat olla soveltumattomia miehille (esim. "Christ:" voidaan turvallisesti tulkita naisen nimeksi "Christina", mutta miehille se olisi "Christer" tai Christian").
  • hoitaa ensin pois nimenosien lyhenteet. Niiden alkusuodatukseksi kirjoitetaan "filter"-tekstiin esim. ";", ".", ";" , ".s." tai muu merkkijono, jolla kirjurit ovat seurakunnassa lyhentäneet nimenosia.
  • kohdistaa muunnokset listariviltä valittuihin henkilöihin. Valinta voidaan tehdä kerralla kaikkiin riveihin tai poimimalla yksittäisiä rivejä. Jälkimmäinen tapa voi olla työläs, jos alkuperäinen suodatus valitsi suuren joukon rivejä. Tällöin kannattaa suorittaa tarkentaa suodatustekstiä (esim. ":" valitsi kaikkien henkilöiden ":" lyhennetyt etunimet ja patronyymi, mutta "miehet, etunimi, "Henr:" listaisi vain rivit, joissa etunimi "Henr:" voidaan turvallisesti purkaa muotoon "Henric"

Muokkaussäännöt

Listaikkunan yläosassa oikealla ovat kentät ja painikkeet muokkauksen suorittamiseen. Peruskäytössä valitaan ensin nimenosan rivi, jota muokataan, kirjoitetaan siihen nykyinen arvo ("Old value") ja haluttu arvo ("New value"). Esim. miehillä "Joh." etunimessä suodatetuissa nykyiseen arvoon kirjoitetaan Joh. ja uuteen arvoon Johan.

Regex-sääntö on käytettävissä rastittamalla.

Muokkaukseen voi aktivoida "Special operations" , jonka rastitus avaa mahdollisuuksia nimenosien keskinäisiin siirtoihin. (esimerkkejä käytöstä!)

Muokkaus suoritetaan "Korvaa" (Replace) painikkeella. "Peruuta" (Undo) painike löytyy myös. Vääräksi osoittautunut muunnos voidaan peruttaa myös pitämällä valitut rivit ja tekemällä vastamuunnos, esim. Old ="Henricz" > New ="Henric" tai kokeilemalla Grampsin Muokkaa>Peru toiminnon tehokkuutta tilanteeseen.

Huomioitavaa

Listarivin napsautus avaa ao. Henkilömuokkaimen. Siinä voi tehdä pistekohtaisia muutoksia, so. vain ao. henkilöllle tarvittavaa muokkausta kuten hyvin harvinaisen sukunimen kirjurivirheen oikaisun tai patronyymiin livahtaneen sukunimen siirron sukunimeen.

Sukupuoli on olennainen osa muokkausta. Name Editor-työkalulla ei voi muokata sukupuolia, vaan siihen on käytettävissä "NameMerge" ja "SetGender" työkalut. Kun niitä käyttää etukäteen tai NameEditorin välillä keskeyttämällä saadaan sukupuolien kooditus parempaan kuntoon ja tehostetaan NameEditorin iskukykyä.