Isotammi ja sukututkija

From wikitammi
Revision as of 15:57, 13 January 2020 by KKujansuu (talk | contribs)
Other languages:
suomi

Mikä on Isotammi?

Isotammi on Suomen Sukututkimusseuran (https://www.genealogia.fi/) tekeillä oleva palvelu.

Isotammen lopullinen päämäärä on suomalaisten sukututkijoiden yhteistyöllä koottu referenssitason tietokanta Suomeen liittyvistä sukusuhteista. Referenssitaso tarkoittaa sitä, että tiedot on perusteltu alkuperäislähteillä ja viittaukset niihin on kirjattu tutkimustietoihin mukaan hyvän tutkimuskäytännön periaatteita noudattaen. Lisäksi tietojen laatu on varmistettu auditoimalla ja vertaiskritiikillä.

Mitä sukututkija hyötyy?

Yksittäiselle sukututkijalle Isotammi tarjoaa tietojen luotettavuuden lisäksi laatuohjeita ja suosituksia ja työkaluja tutkijan oman aineiston laadun nostoon. Suomen Sukututkimusseuran palveluna Isotammi tarjoaa sukututkijan työntuloksille varman kodin ja näkyvyyden seuran jäsenistölle ja laajemminkin.

Miten Isotammi on erilainen?

Merkittävänä erona sukututkijoiden yleisesti käyttämiin kaupallisiin nettipalveluihin Isotammi toteutetaan kotimaisin voimin, se nojaa avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin ja se on täysin epäkaupallinen. Tiedot ovat seuran omistuksessa ja hallinnassa. Kotimaisuus ja seuran rooli tarkoittaa myös sitä, että Isotammi huomioi suomalaisen sukututkimuksen erityispiirteet ja tietokannan sisältämää tietovarantoa voidaan hyödyntää yhteiskunnallisessa ja historiallisessa tutkimuksessa.